Hem Förälder Överenskommelse 3 år
En överenskommelse över TRE år PDF Skriv ut

Syfte
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje enskild elev att lyckas med sina studier är det av stor betydelse att vi, skolans personal och eleverna, tillsammans kommer överens om de normer och värden som ska genomsyra skolans verksamhet. ”En överenskommelse över tre år” är ett dokument vars syfte är att tydliggöra de förväntningar skola och elev har på varandra, samt att det beskriver de åtaganden som skola och elev har att leva upp till.


Skolans förväntningar på eleven (tillika elevens åtaganden)

Skolans förväntar sig att Du….

kommer i rätt tid och till rätt plats till all schemalagd undervisning och andra avtalade möten.

har med dig lämpligt skolmaterial såsom t.ex. dator, kurslitteratur etc. till lektionen.

deltar aktivt i undervisningen och använder tiden som ges till studier på ett effektivt sätt för att på så vis rämja din inlärningsprocess, vilket bidrar till att du ligger i fas i dina studier.

respekterar datum för inlämningar, redovisningar och andra utvärderingar.

tar avstånd från alla former av fusk och inte använder metoder som ger oberättigade fördelar som t.ex. plagiering och fusklappar.

 • använder ett vårdat språk och tar hänsyn till och visar respekt för din omgivning.
 • bidrar till en trevlig studie- och arbetsmiljö.
 • känner till och följer skolans trivselregler.
 • känner till, visar förståelse för och efterlever de riktlinjer för likabehandling som gäller inom skolans område
 • och under skoltid varken använder tobak, alkohol eller narkotika.


Elevens förväntningar på skolan (tillika skolans åtaganden)
Eleven förväntar sig att skolan…

 • och dess personal visar engagemang och bemöter alla elever i en positiv anda.

 • och dess personal tar ett stort ansvar för studie- och arbetsmiljön.

 • ser till att varje elev får tillräckligt med schemalagd undervisning med pedagog.

 • ger elever möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetsmetoder i undervisningen.

 • ökar graden av individualisering i undervisningen.

 • ger stöd och handledning till elever som behöver det för att kunna följa avsedd studietakt eller för att komma ikapp i ämnen de redan har hamnat efter i.

 • regelbundet informerar varje elev, skriftligen och muntligen, om aktuellt studieläge utifrån elevens studieplan.

 • skolans lokaler är ändamålsenliga för studier och att det även finns utrymmen för enskilda studier. Det ska

  även finnas möjlighet till rastaktiviteter.

 • att skolan tillhandahåller skolhälsovård och studievägledning.


Skolans och elevens förväntningar på föräldrar/
målsmän

 • kontinuerligt följer sitt barns studiegång via Schooler eller information via skolans hemsidor.

 • deltar vid utvecklingssamtal.

 • deltar vid föräldramöten.

 • ska sjukanmäla och ansöka om ledighet i Schooler tills eleven är myndig.

 • verka för förädraengagemang via förädraråd.

 

 

Kalendarium

Juli 2017
M T O T F L S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Öppet Hus

Torsdag 19 Jan, kl. 18-20

Torsdag 27 April, kl. 18-20

BÖRJA HOS OSS?


Är du elev och vill börja hos oss? Eller funderar du lite allmänt kring vår skola och utbildning. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig med allt!

info@vigy.se
021-18 53 85 (Rektor)
021-18 53 30 (Lärarrum)