Hem Elev Regler vid fusk
Regler vid fusk PDF Skriv ut

De flesta människor upplever fusk som både ohederligt och orättvist. För att förhindra och motverka fusk i skolan är det viktigt att diskutera frågan i klassen och dra tydliga riktlinjer för konsekvenserna vid fusk.

Ur skolan värdegrund (1994 års läroplan):

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överenskommelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

 

”Som fusk beaktas alla handlingar som syftar till att för egen eller annans räkning förbättra gällande kunskapsbild.”

 

Basmaterial vid kunskapskontroll är penna, papper, suddgummi och linjal. Det är upp till varje lärare att lägga till hjälpmedel till baslistan vid behov.

 

Alla hjälpmedel som inte är med på baslistan vid kunskapskontroll räknas som fusk.

Riktlinjer/förhållningssätt:

• Skolan ser mycket allvarligt på fusk och accepterar inte någon slags fusk.
• Redan i kursstarten ska läraren tydligt markera skolans inställning till fusk och informera om konsekvenserna vid fusk.
• Vid information om fusk ska det tydligt framkomma vad som räknas som fusk – även den som hjälper till vid fusk blir indragen i fuskandet.
• Läraren ska verka för att göra förutsättningarna till fusk minimala –

men huvudansvaret för fusk ligger odiskutabelt hos den enskilde eleven.
• Det arbete eller den uppgift som berörs av fusket blir underkänd.
• Vid inträffat fusk 1:a gången under en kurs samtalar elev och lärare, även underrättas rektor om det som hänt. Om eleven är minderårig underrättas elevens målsmän. Arbete/Provet som fusket gäller blir underkänt.

* Vid andra fusktillfället på samma kurs blir resultatet automatiskt IG på hela kursen.

 

Dessa riktlinjer/förhållningssätt har tagits i samråd mellan lärare och rektor.

 

 Åke Johansson rektor

 

Kalendarium

Juli 2017
M T O T F L S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Öppet Hus

Torsdag 19 Jan, kl. 18-20

Torsdag 27 April, kl. 18-20

BÖRJA HOS OSS?


Är du elev och vill börja hos oss? Eller funderar du lite allmänt kring vår skola och utbildning. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig med allt!

info@vigy.se
021-18 53 85 (Rektor)
021-18 53 30 (Lärarrum)